Πρώην Αεροπορική Βάση – Κερατέα

Written by  on November 19, 2014 

 

Αποστολή της 350 Πτέρυγα Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΠΚΒ) είναι η διατήρηση υψηλού βαθμού ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας, με κατάλληλη οργάνωση, εκπαίδευση του προσωπικού και συντήρηση των μέσων και συστημάτων που διατίθενται, με σκοπό την ανάληψη και επιτυχή διεξαγωγή “Αμυντικών Επιχειρήσεων με την εκτέλεση Αποστολών Ενεργού Αεράμυνας και αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης” οποτεδήποτε απαιτηθεί, σύμφωνα με τα ισχύοντα Σχέδια.

Το 1960 ιδρύθηκε η 350 Μοίρα Νίκη με τέσσερα (4) Σμήνη Βλημάτων, τα οποία αναπτύχθηκαν στις θέσεις Κερατέα, Υμηττός, Πάρνηθα και Κιθαιρώνα.

Τον Σεπτέμβριο του 1999, συγκροτήθηκε η 21η Μοίρα Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT (21η ΜΚΒ) στην Κερατέα, η 22η ΜΚΒ στην Αεροπορική Βάση Σκύρου, η 23η ΜΚΒ, η Μοίρα Συντήρησης Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΜΣΚΒ) και η Μοίρα Εκπαίδευσης στην Αεροπορική Βάση Σέδες καθώς και το 1ο Κέντρο Συντονισμού και Πληροφοριών (1ο ΚΣΠ).

Πηγή: http://www.haf.gr/en/


Γεωγραφική Τοποθεσία Στρατοπέδου

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Category : Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *